Vuokralainen ei saa luovuttaa tai vuokrata asuntoa tai sen osaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman välittäjän kirjallista suostumusta.